Katılım Formu

Spikerlik Kursu

KANAL D'nin Spikerlik Kursu Tercihi

KANAL D, spikerlik kursu eğitiminde Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’ni tercih etti.

AL-JAZEERA'nın Spikerlik Kursu Tercihi

AL JAZEERA TÜRK, tüm spiker, sunucu, muhabir,editör ve prodüktörlerinin spikerlik kursu eğitiminde Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’ni tercih etti.

CNNTÜRK'ün Spikerlik Kursu Tercihi

CNNTÜRK, tüm ekran yüzlerinin spikerlik kursu eğitiminde Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’ni tercih etti.

Sinema ve Sahne Sanatları Oyunculuğu

SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU

PROGRAMIN AMACI:

–        Sahne ve Sinema Oyunculuğu Meslek Becerisinin Kazandırılması.

NOT: SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU EĞİTİMİNİ BİTİREN ÖĞRENCİLERİMİZ, MERKEZİMİZDE YAPILAN BİTİRME SINAVINDA BAŞARILI OLMALARI DURUMUNDA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI DİPLOMA NİTELİĞİNDEKİ SERTİFİKAYI ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

–        Ses ve Nefes Teknikleri

–        Hareket

–        Diksiyon – Fonetik – Artikülasyon

–        Doğaçlama

–        Duyguların İfadesi

–        Beden Dili

–        Metin Çözümleme – Metin Değerlendirme

–        Dramaturgi

–        Temel Şan Eğitimi

–        Tiyatro Kuramları

–        Senaryo Oyuncu İlişkileri

–        Yönetmen Oyuncu İlişkileri

–        Oyunculuk – Rol

–        SAHNE UYGULAMALARI

–        Kamera Önü Heyecanının Dizginlenmesi

–        Kamera Önünde Duyguların Yansıtılması

–        Sinema ve Televizyonda Oyunculuk

–        KAMERA OYUNCULUĞU

Temel Oyunculuk Eğitimi

TEMEL OYUNCULUK KURSU

PROGRAMIN AMACI:

– Temel Oyunculuk Meslek Becerisinin Kazandırılması.

NOT: TEMEL OYUNCULUK EĞİTİMİNİ BİTİREN ÖĞRENCİLERİMİZ, MERKEZİMİZDE YAPILAN BİTİRME SINAVINDA BAŞARILI OLMALARI DURUMUNDA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI DİPLOMA NİTELİĞİNDEKİ SERTİFİKAYI ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR.

Diksiyon Kursuna Katılma Zorunluluğu Vardır.

  • Bu program, Dilbilimci LEVENT İNCE tarafından hazırlanmıştır…
  • Türkiye’de uygulanan EN YENİ sertifika programıdır…

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

– İyi Bir Oyuncuda Bulunması Gereken Özellikler

– Tiyatro Tarihi

– Diksiyon – Fonetik (Soluk – Ses – Boğumlama)

– Doğaçlama

– Beden dili

– Hareket

– Oyunculuk

– Oyunculuk – Rol

– Oyunculuk – Jest – Mimik

SAHNE UYGULAMALARI

Temel Oyunculuk Eğitimi, haftada 2 gün ve günde 3’er ders saati olmak üzere haftada 6 ders saati, 16 hafta süren toplamda 96 saatlik bir sertifika programıdır.

Seslendirme Eğitimi

SESLENDİRME – DUBLAJ KURSU

PROGRAMIN AMACI:

– Film, Dizi, Belgesel ve Reklam Seslendirme Alanında Çalışmak Üzere Meslek Becerisinin Kazandırılması.

NOT: SESLENDİRME – DUBLAJ KURSUNU BİTİREN ÖĞRENCİLERİMİZ, MERKEZİMİZDE YAPILAN BİTİRME SINAVINDA BAŞARILI OLMALARI DURUMUNDA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI DİPLOMA NİTELİĞİNDEKİ SERTİFİKAYI ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR.

Diksiyon Kursuna Katılma Zorunluluğu Vardır.

  • Bu program, Dilbilimci LEVENT İNCE tarafından hazırlanmıştır…
  • Türkiye’de uygulanan EN YENİ sertifika programıdır…

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

– İyi Bir Seslendirme Sanatçısında Bulunması Gereken Özellikler

– Seslendirme ile İlgili Genel Bilgiler ve Terimler

– Yurt Dışından Gelen Yabancı Film Kaseti ile İlgili Genel Bilgiler

– TRT ve Özel Stüdyolarla İlgili Genel Bilgiler

– TRT ve Özel Stüdyoların Ücret Uygulamaları

– Sektördeki Sanatçı İlişkileri – Seslendirme Sanatçıları Birliği

– Diyalog Metninin Takibi ve İncelenmesi, İşaretlerin Alınması

– Mikrofon ve Kulaklık Kullanımı ile İlgili Genel Bilgiler

– Stüdyoya Kayıt Sırasında Giriş – Çıkış Kuralları

– Stüdyoda Bekleme ve Hareket Kuralları

– Monitörden Filmi Metin ile Takip Kuralları

– Sanatçı Odasında Bekleme ve Reji Kuralları

– Sanatçı İmza ve Cast Formları ile İlgili Genel Bilgiler

– Diyalog Metnini Oyunlaştırma Tekniği

– Yerli Film Seslendirmesi

– Yabancı Film Seslendirmesi

– Çizgi Film Seslendirmesi

– Belgesel Seslendirmesi

– Reklam Seslendirmesi

STÜDYO UYGULAMALARI

Seslendirme – Dublaj Eğitimi, haftada 2 gün ve günde 3’er ders saati olmak üzere haftada 6 ders saati, 16 hafta süren toplamda 96 saatlik bir sertifika programıdır.

Spikerlik Kursu

SPİKERLİK – SUNUCULUK KURSU

PROGRAMIN AMACI:

– Spikerlik ve Sunuculuk Meslek Becerisinin Kazandırılması.

NOT: SPİKERLİK – SUNUCULUK KURSUNU BİTİREN ÖĞRENCİLERİMİZ, MERKEZİMİZDE YAPILAN BİTİRME SINAVINDA BAŞARILI OLMALARI DURUMUNDA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI DİPLOMA NİTELİĞİNDEKİ SERTİFİKAYI ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR.

Diksiyon Kursuna Katılma Zorunluluğu Vardır.

  • Bu program, Dilbilimci LEVENT İNCE tarafından hazırlanmıştır…
  • Türkiye’de uygulanan EN YENİ sertifika programıdır…

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

– İyi Bir Spikerde Bulunması Gereken Özellikler

– Canlı Yayın Spikerliğinin Önemi, Özellikleri ve Teknikleri

– Dinleme – Düşünme – Konuşma Bağlamında Türkçe

– Sözcük ve Deyim Yanlışları

– Haber – Redaksiyon

– Haber Spikerliği

– Spor Spikerliği

– Röportaj Teknikleri

– Açıkoturum Program Sunuculuğu

– Programcı ve Spiker – Sunucu Bağlantısı

– Yönetmen ve Spiker – Sunucu Bağlantısı

– Radyo Program Sunuculuğu

– Televizyon Program Sunuculuğu

– Yazım Dili, Türkçenin Öyküsü, Dil Bilinci

– Radyo-Televizyon Anonsları Okuma

– Tartışma Program Sunuculuğu

– Belgesel Seslendirme

– Reklam Metni Seslendirme

– Radyo Tiyatrosu Seslendirme

– Eğlence – Müzik – Magazin Programları Sunumu

– Kongre, Seminer ve Protokol Sunumu

– Anma ve Sanat Geceleri Sunumu

– Diksiyon – Artikülasyon – Fonetik – Spikerlik Bağlantısı

– Metin Değerlendirme ve Yorum

STÜDYO UYGULAMALARI

Spikerlik – Sunuculuk Eğitimi, haftada 2 gün ve günde 3’er ders saati olmak üzere haftada 6 ders saati, 16 hafta süren toplamda 96 saatlik bir sertifika programıdır.

Diksiyon Kursu

DİKSİYON, GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMACI:

– Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,

– Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

– Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

– Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,

– Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,

– Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

– Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

– Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

– Doğru Sesletimin önemi

– Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı

– Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

– Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

– Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

– Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

– Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

– Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

– Hitabet

– Doğaçlama

– Beden Dilinin Etkili Kullanımı

Diksiyon, Güzel ve Etkili Konuşma Programı, haftada 2 gün ve günde 3′er ders saati olmak üzere haftada 6 ders saati, 5 hafta süren toplamda 30 saatlik bir eğitim programıdır.